Informácie o TREŽ

Trenčianska elektrická železnica sa začala formovať v januári 2012, ako skupina dobrovoľníkov, ktorí reagovali na zastavenie pravidelnej osobnej dopravy na úzkorozchodnej trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Oficiálna nezisková organizácia vznikla vo februári 2013 za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti záchrany, rozvoja a ochrany úzkorozchodnej elektrifikovanej železnice spájajúcej železničný uzol Trenčianska Teplá s kúpeľným mestom Trenčianske Teplice.

Za týmto účelom poskytujeme všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu v mieste pôsobnosti neziskovej organizácie a to predovšetkým: nepravidelnú turistickú prepravu osôb a prednáškovú i kultúrnu činnosť.

PREPRAVNÝ PORIADOK TREŹ, N.O.

 

Doprava na trati

Osobná doprava na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice je od 1. 1. 2012 nepravidelná, prevádzkovaná hlavne ako turistická a miestna atrakcia.

Električky premávajú spravidla jedenkrát za mesiac, pri rôznych príležitostiach - Veľká noc, Deň detí, Mikuláš a podobne.

V letnom období (jún, júl, august, september) premáva električka každý víkend (4 páry spojov za deň).

Informácie o pripravovaných jazdách - informačné plagátiky - sú zverejňované na viacerých internetových stránkach, v tlačenej podobe v mestách a obciach Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, v miestnom rozhlase a televízii.

 

Stanice a zastávky na trati:

km 0,000 - Trenčianska Teplá
 km 0,530 - Trenčianska Teplá obec
 km 1,592 - Trenčianska Teplá zastávka
 km 3,060 - Kaňová (na znamenie)
 km 4,283 - Trenčianske Teplice sídlisko
 km 4,837 - Trenčianske Teplice zastávka
 km 5,427 - Trenčianske Teplice

 

Služby 

V rámci svojej činnosti poskytuje nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica nasledovné služby:

- Prevádzkovanie príležitostnej dopravy na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice
Zabezpečujeme nepravidelnú dopravu (Trojkráľové jazdy, Veľkonočné jazdy, Sväto Floriánske jazdy, Deň detí, Súťažné varenie gulášu, Mikulášske jazdy...) so sprievodný programom v električkovom depe a na stanici v Trenčianskych Tepliciach (skákací hrad, ukážky práce hasičov, jazdy cestných veteránov...).

- Prevádzkovanie letnej víkendovej dopravy na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice
Zabezpečujeme letnú víkendovú dopravu do kúpeľov (jún, júl, august, september) v nadväznosti na príchody a odchody vlakov a autobusov v Trenčianskej Teplej.

- Prenájom električiek pre súkromné účely
Ponúkame možnosť prenájmu električiek (1, 1+1, 1+1+1) na rôzne účely (fotojazdy pre železničných nadšencov, svadby, oslavy, cestovné kancelárie, školské výlety, firemné akcie...). V prípade záujmu zabezpečíme aj dovoz a odvoz vlastným autobusom a poskytneme odborný výklad o histórii trate a súčasnom dianí na železničke.

- Predaj upomienkových predmetov
Počas jazdy električky si môžete zakúpiť upomienkové (darčekové) predmety s motívom Trenčianskej elektrickej železnice.

- Reklama
Pre partnerov, sponzorov i ostatných záujemcov ponúkame voľné reklamné plochy v interiéri električiek, a na budove električkového depa.